Close

Sombong Menolak Kebenaran

Dari Haritsah bin Wahab ra berkata,
“saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “maukah aku berikan kabar kepadamu tentang penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang keras, kasar dan sombong”. (HR.Mutafaqun Alaih)
Semoga Allah swt akan menjadikan kita semua hamba-hamba yang berhati lembut dan perangai yang baik

sombong menolak kebenaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top